George Crumb - Makrokosmos III og Vox balanae

Hvalesang og stjernenatt i Lindemansalen: Tiltalende og kraftig kammermusikk fra amerikanske visionæren George Crumb.

  • Lørdag 8. mars 2014
  • 18.00
  • Lindemansalen

Program

Music for Summer Evening (Makrokosmos III):
- I. Nocturnal Sounds (The Awakening)
- II. Wanderer-Fantasy
- III. The Advent (including Hymn for the Nativity of the Star-Child)
- IV. Myth
- V. Music of the Starry Night
Tuuli Lempa - piano I
Thea Kjeve - piano II
Håkon Skyberg - slagverk I
Amund Markussen Hammer - slagverk II

Vox balanae (Voice of the Whale) for three masked players; electric flute, electric cello & electric piano:
- 1. Vocalise (...for the beginning of time)
- 2. Variations on Sea-Time [Sea Theme]
- 3. Archeozoic [Var.1]
- 4. Proterozoic [Var.2]
- 5. Paleozoic [Var.3]
- 6. Mesozoic [Var.4]
- 7. Cenozoic [Var.5]
- 8. Sea-Nocturne (...for the end of time)
Marit Steinum - fløyte
Tabita Berglund - cello
Eirik Fosstveit - piano

Omtale

Den 8. mars blir Lindemansalen fargelagt som havbunnen og som en

glitrende sommernatt. Stemningsfull, kraftfull musikk av den

amerikanske komponisten og visionæren George Crumb blir fremført av

studenter fra Musikkhøgskolen.

 

Musikerne fremfører to spesielle og ukonvensjonelle kammermusikkverk

som ble komponert på 70-tallet. I stykkene Music for a Summer Evening

og Vox balaenae benytter utøverne seg av utfordrende spilleteknikker

for sine instrumenter, noe som gjør konserten interessant bade visuelt

og auditivt. Lydforsterkning fremhever de delikate og avanserte

teknikkene som foregår inni flyglene, arsenalet av

slagverksinstrumenter og i fløyte og cello. Lysdesign gir en ekstra

dimensjon  i musikkopplevelsen: konsertsalen blir belyst i mørkeblått

som havbunnen og i sommernattens farger.

 

Musikken til George Crumb (f. 1929) er gjennomtenkt og inspirert av

filosofisk innhold, noe som gjør musikken kommunikativ og

universell. Begge komposisjoner er bygd på idéen om tidenes begynnelse, livet og tidenes ende. Music for a Summer Evening for to flygler og slagverksinstrumenter, som spilles på av to musikere, avsluttes med "Hymn for a nativity of the Star-Child" som

speiler håpet i framtiden.

 

Vox balaenae (Hvalsang) avsluttes derimot med en sats som beskriver

tidenes ende. Stykket er skrevet for forsterket fløyte, cello og piano. Det er inspirert av opptak av hvalsang, og har en økologisk beskjed. Utøverene skal ha sorte

ansiktsmasker på seg for å fjerne det menneskelige fra fremførelsen og symbolisere de mektige, upersonlige krefter i naturen.