Profilbilde gitarhals

Gitarkonferanse 2014, 4.-5. april

Musikkhøgskolen inviterer til to dager med foredrag, diskusjoner, demonstrasjoner, konserter og sosialt samvær for gitarpedagoger - og utøvere.

 

  • Fredag 4. april 2014
  • 11.00
  • Levinsalen
  • 2.300 for begge dager
Meld deg på

Medvirkende

Søren Bødker Madsen har lang fartstid som gitarist og gitarpedagog ved Kolding musikskole i Danmark. Hans lærebøker er populære og flittig brukt også her til lands. Som utøver har han hatt en omfattende virksomhet, både som solist og i ulike ensembler.

Østen Mikal Ore er aktiv komponist og gitarpedagog i Silkeborg i Danmark

Damian Martin Gil er ansatt ved musikkonservatoriet i Cáceres (Spania), et av de mange regionale konservatorier som gir musikkopplæring av barn og ungdom før høgskolenivå.

Stein Medby, lektor ved Kongsbakken videregående skole i Troms.

Gerard Abiton er en av Frankrikes ledende gitarister.

 

Program

Hovedgjest Søren Bødker Madsen: Presenterer tanker og metodikk bak de velkjente lærebøkene “Spil Guitar 1-3”. Med utgangspunkt i dette blir det også gruppearbeid der deltakerne diskuterer musikk/sjangervalg, progresjon m.m. i forhold til egen praksis og erfaring. Alle får tilsendt bind 1 og 2 av “Spil Guitar” i god tid før konferansen.

Østen Mikal Ore: "NYE TONER I SAMSPILL: Arrangement og komposisjon til undervisningsbruk  – hvordan optimere mulighetene i samspillet?"
Han vil gi et innblikk i sitt kompositorisk-pedagogiske verksted. Med utgangspunkt i konkrete eksempler vil forskjellige idéer, utfordringer og løsninger i arbeidet med metodisk/pedagogisk samspillmateriale bli diskutert. Hvordan integrere elevenes forskjellige nivåer, alder og erfaring i samme arrangement/komposisjon? Hvordan utforme en musikk som utfordrer elevenes referanser og som åpner dører til nye musikalske uttrykk?

Damian Martín Gil: "Gitarundervisning i Spania" (på engelsk). 
Forteller om opplegg, metodikk, progresjon, krav osv. i gitarens hjemland. Han vil også ha en kort innføring om Fokal Dystoni, en gitaristplage ingen vil snakke høyt om.

Stein Medby: "The App!"
Stein har utviklet en gitar-App, “GuitarGuru Technique”, for nettbrett og telefon, og vil presentere denne.

Gérard Abiton: Konsert fredag kveld
Abiton har også mesterklasse med NMHs gitarstudenter torsdag 3. april, og konferansedeltakere kan observere denne gratis.

Stiftelse av Norsk Gitarforening.

Ved konferansen for to år siden ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide forslag til statutter for en norsk gitarforening. Dette er gjort, og det vil bli formell stiftelse av foreningen samt valg på styre lørdag kl. 14.00. Det er mulig å være med på dette selv om man ikke deltar i konferansen. Forslag til statutter samt annen info blir sendt separat til alle registrerte nevn på Geir-Ottos Gitarliste. Det kan også fås ved direkte henvendelse til ham, geir.otto.nilsson@ebnett.no

Omtale

Deltakeravgift

Kr. 2.300,- for begge dager inkl. lunsjer, kaffepauser og 2 lærebøker av Søren Bødker Madsen (faktureres).
Dersom du ønsker å delta på felles middag fredag kveld, koster dette kr. 430,- i tillegg. Du kan melde deg på middagen i påmeldingsskjemaet.

Påmelding
Påmeldingsfristen er fredag 17. mars
Påmeldingen er bindende. Dvs at dersom du melder deg av etter påmeldingsfristen, vil du bli fakturert for hele kursavgiften.

Overnatting
Musikkhøgskolen har en avtale med Clarion Collection Savoy Hotell (Universitetsgaten 11) om rom for kr. 940,- ved bestilling innen 4. mars. Oppgi referansenummer 130971 nå du bestiller.