Gjesteforelesning om kreativt entreprenørskap

Internasjonale gjester

Gerard ODonovan fra Cork i Irland snakker om hva musikere, komponister, dirigenter, musikkterapeuter og musikkpedagoger trenger å vite om innovasjon og entreprenørskap.

  • Onsdag 8. mai 2013
  • 09.00
  • U1020

Medvirkende

Gerard Odonovan, head of School ved CIT, I Cork, Irland

Omtale

Innovasjon betyr at noen mennesker har funnet på noe nytt som fyller behov for noen i samfunnet, og at disse er villig til å betale for produkter og tjenester.

Disse «produkter og tjenester» kan være konsertproduksjoner og kulturprogram i ulike varianter.

Slik skapes musikk-/kulturentreprenører.

Gerard Odonovan vil snakke om relevante begreper og prinsipper for entreprenørskap og gi noen oppgaver til de som følger hans timer disse to fagene.

altGerard Odonovan

Odonovan har bakgrunn fra både næringsliv og akademia, fra oppbygging av utdanningsenheter og veiledningssentra innen entreprenørskap i Irland og en rekke internasjonale nettverk.

Fra NMH kjenner vi ham fra 4 års samarbeid tilknyttet kursene Towards Creative Entrepreneurship og European Creative Future.

Kontakt

Eksterne kan ta kontakt Andreas Sønning på tel 901 23 032 ved ankomst for å komme inn.