Goodbye Intuition LAB

Goodbye Intuition utfordrer de rollene og kunstneriske preferansene vi har som improviserende musikere, ved hjelp av såkalte kreative maskiner.

Medvirkende

Andrea Neumann
Morten Qvenild
Ivar Grydeland 
Sissel Endresen 
Henrik Frisk
David Toop
Annie Dorsen

Omtale

I prosjektet kan de kreative maskinene ta utøvernes rolle og vi kan spille med, eller de kan fungere som forlengelser av våre egne instrumenter. De kan bli bli både duettpartnere og tillegg, utvidelser eller forlengelser av vår lyd.

I juni besøker algoritmisk teaterregissør Annie Dorsen Musikkhøgskolens kunstneriske utviklingsprosjekt Goodbye Intuition. Sammen med henne skal deltakerne diskutere arbeidet sitt og utfordringene ved improviserende teknologi.

Les mer om Annie Dorsen.

Utøving er selve kjernen i prosjektet, og basert på erfaringene herfra, forsøker vi å artikulere tanker og svar på disse spørsmålene:

Hvordan improviserer vi med kreative maskiner, hvordan lytter vi og hvordan spiller vi?
Hvordan kan det å improvisere interaktivt mellom menneske og maskin, utfordre vår rolle som improvisatører?
Hva slag musikk kommer ut av dialogen mellom maskin og menneske?