Ivar Grydeland spiller på knotter

Goodbye Intuition: LAB-konsert

Prosjektet Goodbye Intuition inviterer til en serie med LAB-konserter.

  • Tirsdag 24. april 2018
  • 12.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Omtale

Improvisasjonsmusikerne Andrea Neumann (Tyskland), Morten Qvenild, Sidsel Endresen og Ivar Grydeland jobber sammen i prosjektet "Goodbye Intuition». I prosjektet spiller de sammen med (mer eller mindre) egenrådige datamaskiner som utvikles i samarbeid med NOTAM. Med utgangspunkt i sin egen logikk, griper maskinene inn i det improviserte samspillet. LAB-konsertene består av kunstneriske utprøvinger og samtaler med publikum og utgjør en viktig del av prosjektet "Goodbye Intuition". Gjestekommentator for denne LABen er cellist og postdoktor ved NMH Tanja Orning.

Arrangementet er gratis og finner sted i Levinsalen på Norges musikkhøgskole.

Prosjektets nettside