Guro Gravem Johansen - prøveforelesning

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Torsdag 31. oktober gir Guro Gravem Johansen en prøveforelesning. Oppgitt tema for forelesningen er: Jazzimprovisasjon som individuell og kollektiv aktivitet, og metodiske utfordringer i å utforske dette.

  • Torsdag 31. oktober 2013
  • 16.00
  • Auditoriet

Omtale

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Opponent: Göran Folkestad, professor ved Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet
  • Opponent: Eva Georgii-Hemming, professor ved Musikhögskolan i Örebro
  • Komitéleder: Monika Nerland, professor ved Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Guro Gravem Johansen har sin disputas samme sted fredag 1. november kl. 10, se egen omtale av disputasen.