Hvorfor kunstfag i skolen? - debatt

Bli med på debatt om kunstfagenes verdi i norsk skole i disse Pisa-tider.

  • Torsdag 6. mars 2014
  • 19.00
  • Litteraturhuset - rom Nedjma
  • Gratis

Medvirkende

  • Svein Sjøberg (professor i naturfagenes didaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo)
  • Sigrid Røyseng (professor ved Institutt for kommunikasjon – kultur og språk, BI)
  • Hans Ole Rian (forbundsleder i MFO – Musikernes fellesorganisasjon og Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger)
  • Ingvild Digranes (førsteamanuensis ved Institutt for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus)
  • Helge Øye (prosjektleder i Oppland fylkeskommune og medlem av Ludvigsenutvalget)
  • Øivind Varkøy (professor i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og gjesteprofessor i musikkvitenskap ved Örebro universitet)

Debattleder: Ida Habbestad (redaktør av ballade.no, musikkanmelder i Aftenposten og leder av Norsk kritikerlag) 

Det vil være åpent for innspill fra salen.

Omtale

Med jevne mellomrom møter vi medieoppslag om at øket satsing på kunstfag i skolen bedrer elevenes resultater i matematikk, bidrar til bedre skolemiljø, og andre gode formål. Det henvises i denne sammenhengen gjerne til forskningsrapporter som sies å dokumentere dette. I forskjellige forskningsmiljøer er imidlertid slike rapporter og ikke minst tolkning av dem, mildt sagt omstridt. Slike diskusjoner må ses i lys av en bredere debatt om legitimering av kunstfag i skolen – hvor bl.a. forestillinger om ”kunstopplevelsens egenverdi” også hører med.

Arrangører

Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Oslo og Akershus (Institutt for estetiske fag)