danser - Kopi.jpg
Foto: Annette Øvrelid

I transitt - konferanse om musikk og barnevern

Kan musikk være en ressurs for barn og unge i barnevernet? Kan musikk gi dem verdifulle livserfaringer? Velkommen til konferanse og boklansering.

Medvirkende

Innlegg av blant andre Trond-Viggo Torgersen, Elisabeth Backe-Hansen, Jan Storø, Astrid Strandbu, Anna Helle-Valle, Gro Trondalen, Morten Lorentzen, Brit Ågot Brøske-Danielsen og Vegar Richter Storsve, Daniel Løset Kristiansen, Karette Stensæth, Viggo Krüger, Svein Fuglestad.

Program

8.45-9.15    Mingling med kaffi og boksalg

9.10-9.20    Musikkinnslag med 2. klasse master musikkterapi

9.20-9.30    Prolog ved Trond-Viggo Torgersen, lege, artist og tidligere barneombud

9.30-9.35    Åpning ved Gro Trondalen,  professor og leder for Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) ved NMH

9.35-9.55    Introduksjon av boka ved Karette Stensæth, førsteamanuensis i musikkterapi ved NMH

9.55-10.05    Om arbeidet med sangen Transitt ved Morten Lorentzen, skribent, regissør, lærer

10.05-10.15    Musikk som ressurs for livslange læringsbehov ved Viggo Krüger, førsteamanuensis II i musikkterapi, musiker og musikkterapeut, UiB og Aleris Ungplan og BOI

10.15-10.25    Samfunnsmusikkterapi i barnehagen –  som utvidet omsorg?  Ved Anna Helle-Valle, psykolog og ph.d.-stipendiat

10.25-10.35    Musikkterapi som nettverksarbeid ved Liv-Jorun Bergset, musikkterapeut ved Haukeland sykehus og Ane Bergset Mandal, høgskolelektor i psykologi ved Høgskolen i Volda

10.35-11.00    Pause med musikkinnslag

11.00-11.10    Bruk av kreative metoder for profesjonell utvikling i barnevernutdanningen ved Svein Fuglestad, høgskolelektor i musikk aktivitetsfag ved HiOA og musikkterapeut

11.10-11.20    Deltagelse – hva er det? Ved Dag Jenssen, førsteamanuensis i vitenskapsteori ved HiOA

11.20-11.30    Community music i arbeid med palestinske flytninger ved Brit Ågot  Brøske-Danielsen og Vegar Richter Storsve, førstelektorer i musikkpedagogikk ved NMH

10.25-10.35    Musikkterapi som anerkjennelse ved Gro Trondalen, professor i musikkterapi

11.40-11.50    Musikkteater som barneverntiltak. Identitet, fritid og kvalifisering til videre deltagelse ved Astrid Strandbu, professor ved RKBU  (Regionalt Kompetansenter for barn og unge) Nord, UiT

11.50-12.00    Møteplasser for deltagelse, egenutvikling… og musikk, i ettervern ved Jan Storø, førstelektor, sosialpedagogikk ved HiOA

12.00-12.10    Om barn og unges medvirkning i barnevernet ved Elisabeth Backe-Hansen, forsker I ved NOVA/HiOA

12.10-12.20    Musikkinnslag ved «Musikkverkstedet»

12.20-12.30    Avslutning – Velkommen til boksalg ved redaktørene

12.30-13.00    Boksalg og feiring

Omtale

Bygger de tillit og identitet gjennom musikk? Dette og andre spørsmål stilles i boka «I transitt - mellom til og fra. Om musikk og deltagelse i barnevern», som lanseres under konferansen, og det er også konferansens tema. Ansvarlig er Senter for forskning i musikk og helse ved Norges musikkhøgskole.

Boklansering

Stensæth, K., Krüger, V. & Fuglestad, S. (red.)(2016). I transitt – mellom til og fra. Om musikk og deltakelse i barnevern.

Dette er 9. antologi i Skriftserie fra Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH).

I transitt er utgitt i samarbeid med Norges musikkhøgskole, Høgskolen i Oslo og Akershus, GAMUT/Griegakademiet ved Universitetet i Bergen og med støtte fra Aleris Ungplan & BOI.