Lisa Dillan og improvisasjonsprosjektet
Lisa Dillan. Foto: Monica Eskedal

Improvisasjon og intermedia

Det kunstneriske utviklingsprosjektet Improvisasjon som møtepunkt i en intermedial kontekst skal blant annet undersøke hvordan dans og musikk fungerer sammen i den improviserte forestillingsformen. Se visningen torsdag 10. oktober.

 • Torsdag 10. oktober 2013
 • 14.30
 • Kunsthøgskolen i Oslo

Medvirkende

Ingunn Rimestad, Cecilie Lindeman Steen og Siri Jøntvedt (KHiO)

Sidsel Endresen, Ivar Grydeland og Lisa Dillan (NMH)        

Omtale

 • Den improviserte forestillingsformen

 • Undersøke, bevisstgjøre og øke erfaringen med en improvisert forvaltning av ulike intermediale problemstillinger

 • Utgangspunkt i dans og musikk

Samarbeidsprosjekt

Prosjektet er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Få svar og mange spørsmål

Prosjektet har nå holdt på i om lag et år. – Det finnes få fasitsvar, men spørsmålsmengden øker stadig. Dette er et svært komplekst område. Vi har så langt vært innom en rekke faktorer og problemstillinger som berører blant annet:

 • Ensemblets størrelse og sammensetning
 • Rammefaktorer som rom, plassering og estetiske preferanser
 • Lyden av danseren og bevegelsen til musikeren, både som intensjonell og ikke-intensjonell størrelse
 • Etyder kontra reell forvaltning i den improviserte forestillingsformen
 • Kan kunstformer som dans og musikk fungere som likeverdige størrelser i den improviserte forestillingsformen og i så fall hvordan?

Kompleksitet og motor

Hva som sparker i gang et reelt samspill mediene i mellom, er det heller ingen enkle eller entydige svar på. Improvisasjon handler om forvaltning i realtid, og baserer seg på erfaring med kunnskap man kan utføre. Å oppdage at noe foregår og hva, er like viktig som selv å "foregå":

 • Hvor og når oppstår forbindelseslinjene i samspillet mellom de to mediene dans og musikk?
 • Interagerer man direkte, eller fungerer de to ulike mediene mer hver for seg og ved siden av hverandre?
 • Vi opererer i et felt hvor visuell, auditiv og kinestetisk informasjon står i en samtidig relasjon. Hvor og hvordan fokuserer og orienterer utøveren seg?

Dette er spørsmål med mange underkategorier. Her kommer igjen personlig estetikk og preferanser inn som viktige faktorer, men også kompleksiteten i informasjonsstrømmen samt metakompetansen (hvordan man improviserer, ikke hva man improviserer over).

Prosjektet skal presenteres på seminaret i Artistic Research Forum i Trondheim 22. oktober.

Les også nyhetsartikkelen da prosjektet startet opp.

Prosjektleder

lisa.dillan.jpg

Lisa Dillan

Førsteamanuensis

Improvisasjon