Informasjonsmøte for det vitenskapelige ph.d.-programmet

Har du en forsker i magen, eller kjenner noen som har det? Møt opp på informasjonsmøte om Musikkhøgskolens vitenskapelige ph.d.-program.

  • Mandag 17. desember 2018
  • 14.00
  • Styrerommet (140)
  • Gratis

Omtale

Det er mulig å søke Norges musikkhøgskoles ph.d.-program med prosjekter knyttet til ett av tre hovedområder:

  • historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger
  • musikkpedagogikk
  • musikkterapi

Studiet består av en opplæringsdel på 40 studiepoeng og et vitenskapelig forskningsprosjekt på 140 studiepoeng som skal munne ut i en avhandling.

Søknadsfristen er 1. februar.

Les mer om ph.d.-programmet.

Kontakt

imported-image

Solveig Christensen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen