Informasjonsmøte om Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Vi ønsker velkommen til informasjonsmøte for interesserte søkere til opptak til Stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid ved Norges musikkhøgskole.

  • Torsdag 8. september 2016
  • 15.30
  • Blir bestemt senere

Omtale

På møtet vil vi snakke om selve Stipendprogrammet, og hvilke krav som stilles til søker og utforming av søknaden.

Søknadsfrist: 1. desember

Det vil om kort tid komme offisiell utlysning av nye stillinger til programmet.

Om Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

  • Stipendprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid er en parallell til forskerutdanningene organisert som doktorgradsprogrammer.
  • Stipendperioden er tre år.
  • Programmet fører frem til kompetanse som førsteamanuensis.

Les mer på programmets hjemmeside

Information in English

Kunsten i sentrum

Spesielt for dette rekrutteringsprogrammet er at kunstutøvelsen skal stå i sentrum for stipendiatenes prosjekter. Målet er å utvikle kunstnerisk kompetanse på høyt internasjonalt nivå.

Faglig fellesskap

Stipendiatene vil inngå i et interdisiplinært faglig fellesskap på tvers av eget kunstnerisk ståsted og faglig spesialisering.

Kontakt

imported-image

Birgitte Oppegaard Pollen

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
imported-image

Frank Havrøy

Førsteamanuensis

Didaktikk