Ingebjørg Loe Bjørnstad (vokal)

Masterkonsert - eksamen

Ingebjørg utforskar stemmelydane sine for å kunne utvida moglegheitene for fleire syngemåtar. Ho arbeider også med lydane i språket og teksten. På konserten kan publikum få høyra lyden av luft, lepper, einsemd, konsonantar, vokalar, morgon og fryd.

 

  • Lørdag 2. juni 2018
  • 18.00
  • BUL-salen, Nynorskens hus
  • Gratis

Omtale

Ingebjørg Loe Bjørnstad skal ha en presetasjon og samtale om masterprosjektet og eksamen på Fellesrommet på NMH 3. juni kl. 15.00.