Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

Innspelseminar til NMHs historieprosjekt

-
Foto av gamle Musikkhøgskolen i 1983

Musikkhøgskolen fyller 50 år i 2023. Vi er i gang med eit historieprosjekt fram mot jubileet og inviterer til innspelseminar.

Rainer Jucker

Program

12.00–12.30: Lett lunsj/mingling

12.30–13.15: Velkomen

  • ved rektor Peter Tornquist og prosjektleiar Astrid Kvalbein
  • «Fra organistskole til musikkhøgskole – hvordan gikk det til?» ved Einar Solbu, styreleiar i Lindemans legat

13.15–14.00: Delprosjekt og temaer

  • «Godt gjemt og ganske glemt? Om kvinnelige komponister pianister og pedagoger tidlig på 1900-tallet.» ved Ingrid Loe Landmark, førsteamanuensis og seksjonsleiar for teori, Barratt Due musikkinstitutt
  • «Jazz som konservatoriefag» ved Hans Weisethaunet, professor ved Institutt for musikkvitskap, Universitetet i Oslo
  • «Fra yrkesskole til forskerskole» ved Solveig Christensen, ph.d. og seniorrådgjevar FoU, Norges musikkhøgskole

14.00–14.15: Kaffe/beinstrekk

14.15–14.45: Om å skrive institusjonshistorie

  • ved Alfred Fidjestøl, frilans sakprosaforfatter m.a. av Trass alt. Det Norske Teatret, 1913-2013 og Eit eige rom. Norsk Kulturråd 1965-2015 og Christine Myrvang, forsker og historiker, BI, forfatter av bl. a. Troskap og flid: Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945 (2014)

14.45–16.00: Diskusjon

  • Innleiing til diskusjon, ved Harald Jørgensen, professor emeritus i musikkpedagogikk og tidlegare rektor ved NMH. Ordstyrar: Bodil Maroni Jensen, frilans musikkjournalist

Seminaret er ope for alle som vil vere med på heile eller delar av programmet. Dei som ønsker lunsj kan sende e-post til Astrid Kvalbein.

Kontakt