harald-gravemaskin.jpg
Nytt bygg på gang.

Innspelseminar til NMHs historieprosjekt

Musikkhøgskolen fyller 50 år i 2023. Vi er i gang med eit historieprosjekt fram mot jubileet og inviterer til innspelseminar. 

  • Mandag 24. september 2018
  • 12.00
  • Fellesrommet (139)

Program

12.00–12.30: Lett lunsj/mingling

12.30–13.15: Velkomen

ved rektor Peter Tornquist og prosjektleiar Astrid Kvalbein

«Fra organistskole til musikkhøgskole – hvordan gikk det til?»
ved Einar Solbu, styreleiar i Lindemans legat

13.15–14.00: Delprosjekt og temaer

«Godt gjemt og ganske glemt? Om kvinnelige komponister pianister og pedagoger tidlig på 1900-tallet.»
ved Ingrid Loe Landmark, førsteamanuensis og seksjonsleiar for teori, Barratt Due musikkinstitutt

«Jazz som konservatoriefag»
ved Hans Weisethaunet, professor ved Institutt for musikkvitskap, Universitetet i Oslo

«Fra yrkesskole til forskerskole»
ved Solveig Christensen, ph.d. og seniorrådgjevar FoU, Norges musikkhøgskole

14.00–14.15: Kaffe/beinstrekk

14.15–14.45: Om å skrive institusjonshistorie

ved Alfred Fidjestøl, frilans sakprosaforfatter m.a. av Trass alt. Det Norske Teatret, 1913-2013 og Eit eige rom. Norsk Kulturråd 1965-2015
og Christine Myrvang, forsker og historiker, BI, forfatter av bl. a. Troskap og flid: Kongsberg Våpenfabrikks historie 1814-1945 (2014)

14.45–16.00: Diskusjon

Innleiing til diskusjon
ved Harald Jørgensen, professor emeritus i musikkpedagogikk og tidlegare rektor ved NMH

Ordstyrar Bodil Maroni Jensen, frilans musikkjournalist

Seminaret er ope for alle som vil vere med på heile eller delar av programmet. Dei som ønsker lunsj kan sende e-post til Astrid Kvalbein.

imported-image

Astrid Kvalbein

Forsker

Musikkhistorie

Norges-musikkhogskole-1983 (2).jpg
Musikkhøgskolens historieprosjekt

I 2023 fyller Noregs musikkhøgskole 50 år. Historieprosjektet skal bidra til jubileet med forsking på og dokumentasjon av verksemda til institusjonen gjennom mange år.