Internasjonal konferanse i musikkterapi

400 deltakere fra hele verden, internasjonalt kjente foredragsholdere. Velkommen til musikkterapikonferanse fra 7. til 10. august.

  • Onsdag 7. august 2013
  • 12.00
  • Chateau Neuf og Norges musikkhøgskole

Medvirkende

Hovedforedrag ved Even Ruud (Norge), Mari Tervaniemi (Finland), Susan Hadley (USA) og Katrina Skewes McFerran (Australia).

Program

The 9th European Music Therapy Congress er en unik mulighet til å bli kjent med musikkterapeuter fra hele verden – og bli faglig inspirert og oppdatert gjennom:

  • 70 papers
  • 12 worshops
  • 7 rundbord
  • 60 posters

Omtale

På den internasjonale arenaen har norsk musikkterapi etter hvert fått en sterk posisjon. På bakgrunn av dette ble The 9th European Music Therapy Congress lagt til Norge. Konferansen arrangeres på Norges Musikkhøgskole og Chateu Neuf 7. – 10. august og samler ca. 400 deltakere fra hele verden, der en i tillegg til de europeiske også har deltakere fra land som USA, Australia, New Zealand, Japan og Kina. Konferansen reflekterer den store bredden i internasjonal musikkterapi, med presentasjoner om praksis og forsking i alt fra sykehus og sykehjem til fengsler, skoler, barnehager og ulike lokalsamfunnstiltak. Hovedforedragene holdes av Even Ruud (Norge), Mari Tervaniemi (Finland), Susan Hadley (USA) og Katrina Skewes McFerran (Australia).