hand-pa-kontrabasshals f kyrre lien
Foto: Kyrre Lien

Intuitive People

Konsert med studentene i faget Improvisasjonsbasert samtidsmusikk, ledet av Håkon Thelin og Rolf-Erik Nystrøm.