Jan Gunnar Sørbø - verker av Messiaen, Chopin, Beethoven, Thoresen, Liszt

Jan Gunnar Sørbø holder konsert i forbindelse med sitt stipendiatprosjekt hvor han undersøker en romantisk fortolkningspraksis med utgangspunkt i Hans von Bülows instruktive noteutgaver.

  • Torsdag 26. mai 2016
  • 19.00
  • Majorstua kirke
  • Gratis

Medvirkende

Jan Gunnar Sørbø, klaver

Program

Messian: Noel fra Vingt regards sur l’enfant Jésus

Beethoven: Sonate op. 111

Lasse Thoresen: Arise!

Chopin: Etyde op. 25 nr. 5

Liszt: Sonate i h-moll

Samme konsert kan du også få med deg i Røa kirke 16. juni

 

Omtale

I sitt stipendiatprosjekt undersøker Jan Gunnar Sørbø en romantisk fortolkningspraksis med utgangspunkt i Hans von Bülows (1830-94) instruktive noteutgaver. Denne typen noteutgaver kan forstås som fortolkende utgaver mer enn å gjengi den opprinnelige teksten nøyaktig. Gjennom arbeidet har han utviklet nye innsikter i sentrale fremføringsparameter, så som rubato, dislokasjon, aksentuering og agogikk.

Deler av dette konsertrepertoaret, Beethovens sonate op. 111 og Chopin etyde op. 25 nr. 5, inngår direkte i prosjektet. Liszts sonate kan imidlertid knyttes tett til Hans von Bülows fortolkningspraksis, både fordi Bülow studerte hos Liszt, og fordi Bülow fikk æren av å urfremføre sonaten i 1857. Ved å inkludere Messiaens "Noël" fra 1944, utforsker Jan Gunnar i disse konsertene hvordan en romantisk fortolkningspraksis fungerer - og ikke fungerer - i møte med overveiende atonal og seriell musikk. Endelig utforsker han overføringsverdien av denne praksisen i et verk av en norsk nålevende komponist, Lasse Thoresen.

Om Jan Gunnar Sørbø

Jan Gunnar Sørbø (f. i Stavanger 1982) er utdannet pianist fra Universitetet i Stavanger, Norges musikkhøgskole og Hochschule für Musik Hannover. Hans viktigste lærere har vært Erling Eriksen og Einar Steen-Nøkleberg, men han har også studert med bl.a. Bernd Götzke og Anatol Ugorski. De siste årene har han gjennomført to Europaturneer med solo klaver program av Chopin og Beethoven. Siden 2013 har han vært stipendiat ved Norges musikkhøgskole under veiledning av Ståle Wikshaaland og Jens Harald Bratlie.