Jazzimprovisasjon med klassiske studenter

En konsert med Eyolf Dale og hans studenter i valgfaget «jazzimprovisasjon for klassiske studenter».

  • Torsdag 3. mai 2018
  • 13.00
  • Prismerommet, 3. etasje
  • Gratis