John Vinge - prøveforelesning

Ph.D.-programmet - prøveforelesning

Torsdag 30. januar gir John Vinge en prøveforelesning. Tittelen på prøveforelesningen er "Målstyring som læreplanprinsipp for musikkfaget i den norske grunnskolen­ – bakgrunn og konsekvenser".

  • Torsdag 30. januar 2014
  • 18.00
  • Levinsalen

Omtale

Bedømmelseskomiteen består av:

  • Eva Georgii-Hemming, professor ved Musikhögskolan, Örebro universitet
  • Magne Espeland, professor ved Høgskolen i Stord/Haugesund
  • Ingrid Maria Hanken, førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole

John Vinge har sin disputas samme sted fredag 31. januar kl. 10, se egen omtale av disputasen.