jÖk og SeasicK

Eksperimentlaboratorium med stipendiatene Morten Qvenild og Ivar Grydeland, som inviterer kolleger, lyttere, synsere, musikere og andre nysgjerrige til å være med på musikalske og visuelle eksperimenter. Andre konsert i serien «jÖk og SeasicK», sesong 2. 

  • Onsdag 4. februar 2015
  • 12.00
  • Bevegelsesrommet, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Program

Konserten varer ca. 1 time.