jÖk og SeasicK #3/10

Stipendiatprogrammet - konsert

Eksperimentlaboratorium med stipendiatene Morten Qvenild og Ivar Grydeland. Konsert nr. 3 av 10 i 2013.

  • Fredag 22. mars 2013
  • 13.00
  • U1009