Grydeland og Qvenild

Jök og SeasicK #9 NB! AVLYST PGA. SYKDOM!

Stipendiatprogrammet - konsert

Eksperimentlaboratorium med stipendiatene Morten Qvenild og Ivar Grydeland. Konsert #9 av #9 i 2013.

  • Mandag 9. desember 2013
  • 13.00
  • U1021
  • Avlyst

Medvirkende

Ivar Grydeland

Morten Qvenild