jöK & seasicK #6/10

Stipendiatprogrammet - konsert

Eksperimentlaboratorium med stipendiatene Morten Qvenild og Ivar Grydeland. Konsert #6 av 10 i 2013.

  • Mandag 16. september 2013
  • 13.00
  • 01015

Medvirkende

Ivar Grydeland

Morten Qvenild