Kim Boeskov - prøveforelesning

Ph.d.-programmet - prøveforelesning

Ph.d.-stipendiat Kim Boeskov holder en prøveforelesning før disputasen sin.

  • Torsdag 5. desember 2019
  • 10.15
  • Auditoriet, Norges musikkhøgskole

Omtale

Temaet for prøveforelesningen er:

Should higher music education prepare teachers and musicians to be agents for social change? Discuss opportunities and challenges of this idea.

Bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen består av:

Prof. Alexandra Kertz-Welzel, Ludwig-Maximilians-Universitaet, München 
Prof. Geoff Baker, Royal Halloway University, London 
Prof. Petter Dyndahl, Høgskolen Innlandet (komitéleder)

Etter forelesningen, kl. 12 og på samme sted, disputerer Boeskov for doktorgraden. Se egen omtale av disputasen.

Les mer om Kims prosjekt