Kjell Samkopf - portrett
Kjell Samkopf. Foto: Caroline Ho-Bich-Tuyen Dang

Kjell Samkopf - ny musikk for marimbaer

Musikkakademiet

I denne konserten får publikum en sjelden anledning til å oppleve en helaften med nye verker for marimba. Det er Kjell Samkopf selv og Kjell Tore Innervik som spiller.

Medvirkende

 Kjell Tore Innervik og Kjell Samkopf, marimba og kvarttonemarimba

Program


A Book of Études:  

Etyde 1
Etyde 7
Etyde 39
Etyde 42
Etyde 17


Pause


Music for two marimbas – one playing softer than the other:

Sats 1 Allegro
Sats 2 Freely
Sats 3 Dans
Sats 4 Energisk
Sats 5 Meditasjon
Sats 6 Koral
Sats 7 Melodi
Sats 8 Arpeggio
Sats 9 Allegro

Omtale

A Book of Études er en samling på 45 etyder og inngår som del III i Samkopfs omfattende læreverk En Arbeidsbok for vibrafonister og marimbaister. A Book of Études er også et variasjonsverk i 45 satser, der alle satsene til sammen danner et hele.

Etyden er musikernes musikk. Det er stort sett et verk som fokuserer på et spesielt tema eller har en spesiell hensikt, som regel knyttet til en instrumentalteknisk eller kompositorisk utfordring. Den skal utvikle utøveren og er ofte grensesprengende i sin oppbygning. Etyden er ikke i første omgang skrevet for publikum, men for utøveren - men i kveld kan publikum høre utdrag fra A Book of Études. Boken utgis av Musikk Huset forlag i januar.

Dette er et foto av Kjell Tore Innervik som spiller kvarttonemarimba

Kjell Tore Innervik

Music for two marimbas – one playing softer than the other, er skrevet for en kvarttonemarimba og en vanlig kromatisk marimba. Kvarttonemarimbaen har en klar solistisk rolle mens den andre marimbaen står i bakgrunnen, som en ambiens eller en skygge. Verket er bestilt av Kjell Tore Innervik - og navnet hans danner grunnlaget for musikken.