Klassekonsert cello

Cellostudenter av Aage Kvalbein, Audun Sandvik og Geir Tore Larsen. 

  • Torsdag 23. april 2015
  • 20.30
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Medvirkende

Cello: Marek Bienkunski,  Elsa Stojkov, Erlend Vestby, Kjersti Støylen, Anina Radotina, Rebecca Eikefet og Sebastian Dankel                                    

Klaver: Kristin Fossheim, Joachim Kwetzinsky, Gunnar Sama og Jorunn Marie Bratlie

Program

Beethoven: Sonate i D-dur

1. sats: Allegro con brio     

Marek Bienkunski (cello)
Kristin Fossheim (klaver)

Haydn: Konsert i D-dur

2. sats: Adagio

Elsa Stojkov (cello)
Kristin Fossheim (klaver)

Cassado: Preludio Fantasia

Erlend Vestby (cello)

Barber: Sonate

1.sats: Allegro ma non troppo

Kjersti Støylen (cello)
Jorunn Marie Bratlie (klaver)

Respighi: Adagio con variazioni 

Anina Radotina (cello)
Gunnar Sama (klaver)

Chopin: Sonate i g-moll

1. sats: Allegro moderato
Rebecca Eikefet (cello)

2. sats: Scherzo
Sebastian Dankel (cello)

3. sats: Largo 
Sebastian Dankel og Elsa Stojkov (cello)

Joachim Kwetzinsky (klaver)