Klassekonsert

Harpestudentene holder konsert. 

  • Tirsdag 10. februar 2015
  • 11.30
  • Prismerommet