KOKO: Komponistanes kollektive konsert

KOKO er Komponistanes konsertserie, ein arena kor komposisjonsstudentane på Musikkhøgskolen fritt kan få boltre seg, eksperimentere med framføring og få høve til å syne fram noko av det dei har arbeidd med den siste tida. Det er skyhøgt under taket, og resultatet er variert, overraskande og freidig.

  • Søndag 15. april 2018
  • 19.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Omtale

KOKO arrangerer Komponistenes Kollektive Konsert éin gong i semesteret. Dette er eit glimrande høve til å få med seg eit breitt utval av verksemda til Norges framstormande komponistgarde.

Som vanleg er det fri entré og gratis kake.