KOKO – komponiststudentenes konsertserie

Musikk av komposisjonsstudentene ved Norges musikkhøgskole. Er den kliss nye musikken en forlengelse av tradisjonen? I så fall – hvilke tradisjoner? Urframføringer blir satt på dagsorden av komposisjonsog utøverstudentene.

  • Fredag 27. november 2015
  • 19.30
  • Levinsalen
  • Gratis