KOKO: The Piano Project - med Ellen Ugelvik

Komponistenes konsertserie

Sluttproduktet av komposisjonsprosjektet som har pågått høsten 2017. Komposisjonsstudentene Elvin Matz, Martin Kvalø og Harald Jordal Johannessen har jobbet tett med pianist Ellen Ugelvik og komponert tre nye solostykker for klaver.

  • Tirsdag 6. februar 2018
  • 19.00
  • Levinsalen

Medvirkende

Ellen Ugelvik (piano)

Elvin Matz, Martin Kvalø og Harald Jordal Johannessen (komposisjon)

Program

De tre komponistene presentere flere egne verker på denne konserten.

Omtale

KOKO står for Komponistenes konsertserie. Serien vil treffe publikum på nye og friske måter og skape en arena hvor Musikkhøgskolens komponiststudenter fritt kan utforske og eksperimentere.