Konferanse - Nettverk for kulturskolerelatert forskning

Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole inviterer til denne konferansen 7.-8. mars. Foredrag ved Øivind Varkøy, Sidsel Karlsen, Catharina R. Christophersen, Ellen Stabell og Geir Johansen.

  • Torsdag 7. mars 2013
  • 11.20
  • Norges musikkhøgskole

Omtale

Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole har gleden av å invitere til den andre ordinære konferansen i nettverket den 7. og 8. mars 2013 ved Norges musikkhøgskole, Oslo.

Følgende foredragsholdere er invitert:
Øivind Varkøy, Sidsel Karlsen, Catharina R. Christophersen, Ellen Stabell og Geir Johansen

Temaer

  • Kulturskolen i samfunnet
  • Barnets kulturelle læring
  • Den kulturelle skolesekken
  • Talentutvikling


Frist for å melde inn ønske om å delta med egne presentasjoner var 15. januar.

Konferanseprogram

Påmeldingsfristen er forlenget. Ny frist er 3. mars 2013. Påmelding gjøres via https://www.deltager.no/kuult2013

Det blir servert lunsj begge dagene.

Vel møtt!

Vennlig hilsen
Styringsgruppen