Beethoven-portrett på hans opus 111.jpg
Beethoven-portrett på hans håndskrevne opus 111

Konsertforedrag med William Kinderman

Pianisten og musikkviteren Kinderman avslutter symposiet Unfolding the Process II med en grand finale.

  • Torsdag 17. november 2016
  • 15.00
  • Levinsalen, Norges musikkhøgskole
  • Gratis

Omtale

William Kinderman er invitert som hovedinnleder under symposiet Unfolding the Process II. Han er Beethoven-spesialist med flere bøker om Beethoven bak seg. Gunnar Flagstad ved NMH vil introdusere Kinderman.

På programmet står to Beethoven-sonater:

  • Klaversonate nr. 26 i Ess-dur, op. 81a
  • Klaversonate nr. 32 i c-moll, op. 111

Beethovens «Lebewohl» eller «Farewell»-sonate i Ess-dur, op. 81a, stammer fra den krigsherjede perioden 1809-1810 og gjenspeiler komponistens reaksjon på datidens politikk. Desillusjonert både med Napoléon Bonaparte og den østerrikske keiser Franz, søkte Beethoven å fremheve et alternativt «åndens rike» (Reich des Geists), et symbolsk rammeverk som kan gjenkjennes i sonatens tre-satsige utforming.

Mer enn et tiår senere, i sin siste klaversonate, op. 111 i c-moll, ga den døve komponisten fasong til en enda mer vidtrekkende symbolsk musikalsk form, en form som viser et fascinerende slektskap med hans største enkeltkomposisjon for piano, de 33 Diabelli-variasjonene, op. 120.

I konsertforedraget får publikum se og høre Kindermans kommentarer og fullstendige fremføring av de to sonatene fra disse viktige periodene i Beethovens kreative utvikling.

Konsertforedraget er en del av symposiet Unfolding the Process II, som avholdes på NMH 15.-17. november 2017, arrangert av Arne Nordheim-senteret.