Kosmiske visjonar: Visions de l'Amen

Musikkakademiet

«Visions de l'Amen» er eit monumentalt verk av bibelske og kosmiske proporsjonar. Eteriske klangar med klokkespel og fuglesong, fulgd av projiserte bilete frå det ytre rom, og i synestetisk ånd blir salen ljossett i verkets hovudfarge blå. Før verket blir det eit føredrag ved pianistane.

  • Lørdag 25. april 2015
  • 18.00
  • Levinsalen, Noregs musikkhøgskule
  • Gratis

Medvirkende

Olivier Messiaen (Visions de l'Amen)
Sivert Blindheim (klaver)
Eirik Hellerdal Fosstveit (klaver)

Omtale

Om konserten

«Visions de l'Amen» er eit monumentalt verk av bibelske proporsjonar. Og kosmiske. Messiaen gjev den religiøse tematikken ein astronomisk dimensjon, med skildringar av stjernetåker og planetringar. Vi lovar eteriske klangar med klokkespel og fuglesong, fulgd av projiserte bilete frå det ytre rom, og i synestetisk ånd blir salen ljossett i verkets hovudfarge: blå. Før verket blir det eit føredrag ved pianistane.