Kungliga Musikhögskolans Stora Brass Ensemble

Internasjonale gjester

Messingensemblet består av studenter fra solist- og orkesterutdanningene og har opptrådt i blant annet St. Petersburg, Berlin, London og Chicago.

Ensemblets leder er Michael Lind, som nå er professor ved Kungliga Musikhögskolan i Stockholm etter en lang karriere som tubasolist og orkestermusiker.

  • Søndag 18. mai 2014
  • 15.00
  • Levinsalen
  • Gratis