Kurs: Veilederrollen i musikkterapipraksis

Målgruppe: Musikkterapeuter. Også åpent for andre interesserte

  • Fredag 13. november 2015
  • 10.00
  • 600,-
Meld deg på

Omtale

Det er et økende behov i samfunnet for at ulike yrkesgrupper og andre omsorgspersoner lærer noe om hvordan de kan bruke sang og musikk i kommunikasjon med forskjellige målgrupper. Mange musikkterapeuter har opplæring og veiledning som del av sin stillingsbeskrivelse.  På dette kurset vil musikkterapeuter som har bred erfaring med veiledning/rådgivning og opplæring dele av sin kompetanse.
Etterutdanningsdagen blir arrangert i samarbeid med POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi

Klikk her for å komme til program, informasjon om bidragsytere og påmelding.