Kurs: Syng og Lær!

Kurset bygger på bøkene ”Syng og Lær - Norsk” og ”Syng og Lær - Matematikk”, ”Syng og Lær – Samfunnsfag” og ”Syng og Lær RLE”, og passer for lærere på de første trinnene i grunnskolen, og de som arbeider med de eldste barna i barnhager.

  • Fredag 6. september 2013
  • 10.00
  • 139
  • 1200 inkl lunsj og lærebøker
Meld deg på

Medvirkende

Kursholder: Tom Næss

Tom Næss er 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole og har livslang erfaring med musikkpedagogikk og musikkterapi med barn og voksne. Han har utgitt en rekke sang- og metodebøker som har et bredt anvendelsesområde.

 

Program