KYMA - Augmenting Reality

Kyma International Sound Symposium er eit årleg symposium for brukarar av Kyma-systemet verda over. På symposiet blir det workshops, foredrag og konsertar. Denne dagen blir det presentert fem ulike elektro-akustiske verk.

  • Lørdag 14. oktober 2017
  • 18.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Program

  • es ist was es wird (Kopfmusik) med Bruno Liberda og Hans Jürgen Hauptmann
  • Howler Monkey med Rich O’Donnell og Anna Lum
  • Postcards med Anne La Berge og Craig Vear
  • Quiet Music for Tai Chi med Sarth Calhoun
  • Alienate med Marinos Giannoukakis, Gustav Scholda og Carise Zangerly Murray

Omtale

I samband med Kyma 12. - 15. oktober blir det presentert fem ulike elektro-akustiske verk som på kvar sin måte utforskar årets tematikk Augmenting Reality.

Meir informasjon om KYMA: kiss2017.symbolicsound.com