Lansering av bok om å tolke musikk

Hvorfor det er viktig å tolke musikken på sin egen måte? Morten Carlsen og Henrik Holm lanserer boka Å tolke musikk som handler om veien fra notetekst til publikum.

  • Torsdag 19. oktober 2017
  • 15.30
  • Fellesrommet

Omtale

De forklarer på en lettfattelig måte forklarer betydningen av musikalsk hermeneutikk; hvorfor det er viktig å tolke musikken på sin egen måte.

Forfatterne hevder at det er lettere å utøve og framføre - til glede for seg selv og publikum, når man blir bevisst hva slags musikalsk uttrykk man ønsker å få fram. Man må ikke være teknisk perfekt før man finner sin originalitet. Man skal ha respekt for tradisjon og musikkforståelse, men man må samtidig finne sitt særpreg.

Tolk friere!

Med denne boka ønsker Holm og Carlsen å oppmuntre musikkstudenter til å tolke friere. Og de ønsker å gi profesjonelle utøvere anledning til å reflektere over egen fortolkning, fordi det kan gi ny næring i en hverdag som ofte blir preget av rutine.

Om Carlsen og Holm

Morten Carlsen er professor i bratsj ved Norges musikkhøgskole og er gjesteforeleser ved musikkhøgskolene i Wien og Paris.

Henrik Holm er utdannet musiker, teolog og filosof fra kunstuniversitetet og Humboldt-universitetet i Berlin. Han disputerte ved NMH 26. september med avhandlingen Musikkens Logos. Et hermeneutisk forsøk over Wilhelm Furtwänglers interpretasjonskunst.