Lansering av Musikk etter 22.juli

Norges musikkhøgskole og Ultima lanserer boka Musikk etter 22. juli.

  • Onsdag 10. september 2014
  • 17.00
  • Loftet, Skippergata 22
  • Gratis

Omtale

Hva kan musikk bety for den enkelte og for et fellesskap? Hvilken funksjon kan musikken ha for menneskers motivasjon, deres sorgarbeid, for sosial samhandling - for en nasjon? Dette er temaer som tas opp i boka Musikk etter 22. juli, som lanseres av Ultimafestivalen og Norges musikkhøgskole.

Bokomslaget til boka Musikk etter 22. juliI boka skriver ulike forskere om sterke opplevelser knyttet til musikk, som griper oss og gir livet vårt næring, som samler eller forstyrrer oss. Det handler om musikk som overlevelse, og i noen tilfeller i helt bokstavelig forstand, som da flyktende ungdommer fra Utøya sang sammen for å makte å svømme videre.

Boka tar også opp musikkens plass innenfor de destruktive ideologiske forestillingene som lå til grunn for angrepene denne mørke fredagen i Norges historie.

Felles for alle bidragene i boka er at de løfter fram erfaringer og hendelser der musikk har en avgjørende betydning, og hvordan musikk formidler allmenne verdier og idealer i samfunnet. Slik sett kan de fleste kapitlene leses som fortellinger om Norge, om norsk historie og om norske verdier.

I Musikk etter 22. juli tematiseres opplevelser som tillegger musikk et spesi­elt potensial eller en kraft. Gjennom musikkopplevelser får mennesker tilgang til egen styrke, de forteller om håp og helbredelse, og om å føle seg møtt og anerkjent i en vanskelig tid.

Dette dreier seg ikke kun om sosiale eller emosjonelle dimensjoner, men knytter an til dypere lag i oss, både på et individuelt og kollektivt nivå. Slik sett vil musikken også kunne utvide vår selvopplevelse og eksistensielle erfaring.
 
Musikk etter 22. juli er skrevet av forskere fra en rekke ulike felter: musikk og helse /musikkterapi, populærmusikkstudier, litteraturvitenskap, religionsviten­skap og medievitenskap. Redaktører er Jan Sverre Knudsen, Marie Strand Skånland og Gro Trondalen.