Lars Haugbro: ”Can you feel the beat?”

Klaverdagene

Faglig presentasjon. Etter å ha hørt en rekke innspillinger både på hammerklaver og moderne klaver og sammenholdt disse med 1700-talls kilder i oppføringspraksis, spør Lars Haugbro om en adagio i 3/4 for eksempel kan ha 6 slag i takten.

  • Torsdag 14. februar 2013
  • 13.00
  • Levinsalen

Omtale

Foredraget er en del av tre dager med musikalsk og verbal formidling, på gamle og nye klaver! Programmet vil dreie seg rundt klaverspill før og nå, og særlig ta for seg Beethoven og hans samtidige. Hammerklavernestoren Malcolm Bilson fra Cornell University i USA vil holde mesterklasser, foredrag og konserter. Kolleger fra Musikkhøgskolen og Griegakademiet står for konserter og faglige presentasjoner. Klaverdagene blir avsluttet med en minnekonsert for Benny Dahl-Hansen (1923-2011), tidligere klaverpedagog og rektor ved Musikkhøgskolen.

Les mer om Lars Haugbro

Les egen artikkel om Klaverdagene - omtale og program