Norges musikkhøgskole Norwegian Academy of Music
No En
Søk

LATIMPE Platform 2020

-

13.–14. mai arrangerte Musikkhøgskolen ved CEMPE og AEC en digital konferanse om bruk av digitale verktøy i høyere musikkutdanning, studentsentrert læring og lærersamarbeid.

Medvirkende

CEMPE og Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen (AEC).

Program

Konferansen har en egen nettside med program og oversikt over bidragsytere:

Vi er veldig glade for å ha med Evert Hoogendoorn som keynote. Han er spilldesigner og lærer ved Universitetet i Utrecht der han underviser i "Ludodidactics", et programder lek og læring kombineres etter prinsipper fra spilldesign.

I tillegg blir det 26 presentasjoner fra omtrent 50 lærere, studenter og forskere fra europeiske og amerikanske musikkutdanningsinstitusjoner, sesjoner for diskusjon og erfaringsdeling, avsluttet med en panelsamtale.

Omtale

Etter utbruddet av Covid-19 har høyere musikkutdanning, som de fleste andre sektorer, blitt digitalisert i rekordfart.

Men hva skjer med læringsprosessene når fysiske møter blir digitale? Hvilke verktøy er i bruk og hvilke muligheter tilbyr de lærere og studenter? Og hvordan kan digitale verktøy brukes til å styrke og utvikle studentsentrert og studentaktiv læring?

Å se på digitalisering fra et læringsperspektiv gir en rekke muligheter, samtidig som det bringer med seg flere utfordringer. Det er mange spørsmål som bør stilles, og vi håper å få belyst et mangfold av disse på den digitale konferansen vår i mai.