Lindemanprisen 2017

Festkonsert med utdeling av Lindemanprisen til Alf Richard Kraggerud og De Unges Lindemanpris til Sandra Lied Haga.

  • Fredag 20. oktober 2017
  • 18.00
  • Lindemansalen
  • Gratis

Program

Omtale

Lindemanprisen 2017 går i år til musikkpedagog og fiolinist Alf Richard Kraggerud. Han får prisen for mange års arbeid med talentutvekling og undervisning av born og unge. Han er knytta til Barratt Dues musikkinstitutt kor han óg er prorektor. For meir enn 20 år sidan stifta han Valdres sommerakademi, ein viktig møte- og inspirasjonsstad for unge og vaksne musikarar.

Prisen på 150 000.- kr er eit samarbeid mellom Lindemans Legat og Norges musikkhøgskole.

De Unges Lindemanpris 2017 går til cellisten Sandra Lied Haga. Ho er valt ut av prisvinnar Kraggerud og mottar 50 000,- kr. Sandra er student ved Musikkhøgskolen. Ho viste tidleg eit stort musikertalent, og har mottatt prisar og allereide opptredd på prestisjefylte arenaer.

Arrangementet i Lindemansalen er ope for alle.

Sjå Lindemans legat eigen nettside.