Mellom slåtter og pianisme – CD-lansering nr 3

Arrangementet er utsatt. Cd-en slippes påfølgende uke. Stipendiat og pianist Ingfrid Breie Nyhus lanserer sin tredje og siste CD i trilogien med folkemusikk på piano – hovedresultatet fra kunststipendiatprosjektet «Tradisjoner på spill – fortolkning og utøving mellom slåtter og pianisme».

  • Fredag 4. desember 2015
  • Tid og sted annonseres senere
  • Utsatt

Omtale

De to første CD-ene i trilogien har vært samtidsmusikk og klassisk musikk påvirket av folkemusikk. Den tredje CD-en inneholder tradisjonsmusikk, her spilles gamle hardingfeleslåtter på et flygel. Musikken har referanser både til slåttespelemenn og til Edvard Grieg. Hvordan er forholdet mellom fortolkning og tradering?

Ingfrid har bakgrunn både fra kunstmusikk og folkemusikk, og bruker sine erfaringer til å undersøke tradisjonene i lys av hverandre.