Mesterklasse med Nick Jones

Cellisten Nick Jones har åpen mesterklasse for studenter på Musikkhøgskolen.

  • Fredag 4. april 2014
  • 12.00
  • U1021
  • Gratis