Mesterklasse med Cristo Barrios - klarinett

Åpen mesterklasse for alle interesserte. Mellom 10.00-11.30 er temaet sangens relasjon til klarinetten. Pause 14.00-15.00.

  • Fredag 15. februar 2013
  • 10.00
  • U1020