Mesterklasse med Nils Henrik Asheim - komposisjon

21. og 22 november får komposisjonsavdelingen ved NMH besøk av Nils Henrik Asheim. Han er en unik komponistpersonlighet som deler sitt arbeid mellom improvisasjon og komposisjon.

  • Torsdag 21. november 2013
  • 10.00
  • U1020

Program

Torsdag 21. november: Presentasjon av egne arbeider

Fredag 22. november: Mesterklasse med verker av komposisjonsstudenter