Mesterklasse med Nils Henrik Asheim - komposisjon

21. og 22 november får komposisjonsavdelingen ved NMH besøk av Nils Henrik Asheim. Han er en unik komponistpersonlighet som deler sitt arbeid mellom improvisasjon og komposisjon. 

  • Fredag 22. november 2013
  • 11.00
  • 01008

Program

Torsdag 21. november: Presentasjon av egne arbeider

Fredag 22. november: Mesterklasse med verker av komposisjonsstudenter