Mesterklasse med Rolf Wallin - komponist

Dag 2: Mesterklasse med bachelorstudenter fra komposisjonslinjen.

  • Fredag 1. februar 2013
  • 12.00
  • U1012

Omtale

Rolf Wallin er Norges mest fremførte komponist og en toneangivende kunstnerisk skikkelse i sin generasjon. Hans verk strekker seg fra instrumentalverk til performance og musikkteater. Han er kontinuerlig fremført på festivaler og i orkestre over hele verden. Et unikt aspekt ved Rolf Wallins musikk er dens evne til å kommunisere både i, men like godt utenfor kunstmusikkens miljøer. Flere av hans verk har nådd langt utover det som er vanlig for en komponist av ny kunstmusikk, som performanceverkene Yo og Scratch, slagverksstykket Stonewave,
orkesterverket Act og konsertteateret Strange News. Rolf Wallin vil i to dager presentere egne verk, samt holde masterclass med studenter fra komposisjonslinjen ved NMH.