Mesterklasse med Simon Steen-Andersen - komponist

Dag 1: Presentasjon av egne verk og prosjekter

  • Torsdag 30. mai 2013
  • 11.00
  • Auditoriet

Omtale

Simon Steen-Andersen er blant nordens mest interessante kunstnere i den yngre generasjonen komponister. Han har en særpreget kunstenrisk stemme hvor musikk og visuelle uttrykk går sammen i et nyskapende integrert uttrykk. Her hjemme er han mest kjent for sitt samarbeid med ensemblet Asamismasa, men musikken hans fremføres  på konserter og festivalen overalt i verden. Steen Andersen har inspirert en hel generasjon av unge komponister med sin organiske musikk og sin evne til å skape nye sammenhenger mellom det vi ser og det vi hører. Komposisjonsavdelingen ved Norges Musikkhøgskole har invitert Simon Steen Andersen til å være professor II i studeiåret 2013/2014.