Follo-piloten forsidebilde.jpg

Mini-seminar om musikktalenter i grunnskolen

Hvordan kan man legge til rette for undervisning av elever med spesielle forutsetninger i musikk i grunnskolen?

  • Fredag 7. september 2018
  • 10.00
  • Fellesrommet (039)
  • Gratis
Meld deg på innen 30.8.

Omtale

Norges musikkhøgskole ved CERM (Senter for utdanningsforskning i musikk) ønsker velkommen til et mini-seminar på Norges musikkhøgskole om undervisningstilbudet Musikk på Majorstuen.

Musikk på Majorstuen ble startet i 2011, og er et utdanningstilbud til elever på 5. til 10. trinn som innenfor grunnskolens rammer skal «skape et rom som gir mulighet til å ta et realistisk valg om å bli musiker» (Majorstuen skole 2015).

I første halvdel vil vi presentere Musikkhøgskolens følgeforskning om tilbudet:

Deretter åpner vi for paneldiskusjon med sentrale aktører i prosjektet.

Med vennlig hilsen NMH
v/ viserektor Morten Halle og leder i CERM Siw G. Nielsen